Privatlivspolitik

I vores Privatlivspolitik, kan du læse hvordan og hvorfor vi anvender dine data, og hvordan kan gøre indsigelse, hvis du ikke ønsker, at vi behandler oplysninger om dig.

Når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores kontaktformular, indsamler vi oplysninger om dig.

Dataansvarlig

Service Centralen A/S (CVR. 19787494), Naverland 13-15, 2600 Glostrup. Tlf. 47315010, info@s-c.dk

Hvilke oplysninger har vi, og hvor har vi dem fra?

Hos Service Centralen A/S er det i høj grad relationer og direkte kontakt mellem os og dig, som skaber værdi. Vi registrerer derfor dine personlige oplysninger når du fx har været i kontakt med os. Derudover også i forbindelse med statistik og sikkerhed.

Det vil som udgangspunkt være dig selv, som leverer oplysningerne til os via fx tilmeldingsformular. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler vi desuden oplysninger som fx den browser du benytter, din IP-adresse og hvilke under-sider du besøgte. Vi registrerer følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • IP-adresse
 • Browser
 • Device / Enhed
 • Besøgstidspunkt

Hvordan benytter vi dine oplysninger, og hvorfor?

Vi benytter dine oplysninger til at sikre, at vi kan følge op på henvendelser fra dig, som er sket i forbindelse med brugen af vores kontaktformular. Derudover til logs i forbindelse med statistik og sikkerhed.

Hvem deler vi dine oplysninger med, og hvorfor?/

Vi deler ikke dine oplysninger med andre, udover Google Analytics og vores databehandlere, der står for vores hjemmeside.

Dine rettigheder

Som registreret har du iflg. lovgivningen en række rettigheder ift. hvordan dine personlige oplysninger benyttes:

 • Oplysningspligt – vi skal fortælle dig at vi behandler dine oplysninger.
 • Indsigtsret – du har ret til at se hvilke oplysninger vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse – du har ret til at få opdateret oplysninger om dig.
 • Ret til sletning – du har ret til at vi sletter de oplysninger vi behandler om dig.
 • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til at vi helt eller delvist ophører med at behandle data om dig.
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling – du har ret til at vide hvis der sker brud på datasikkerheden.
 • Ret til dataportabilitet – du har ret til at få en kopi af de data vi behandler om dig.
 • Ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod en specifik behandling vi foretager med dine data.
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering – du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Såfremt du ønsker at udøve ovenstående rettigheder, kan du kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Generel sikkerhed

Vi har foretaget en lang række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Vi gemmer kun dine oplysninger i den periode, som det kræves for at kunne levere de ydelser, du ønsker, og til de formål, som er beskrevet i denne Privatlivspolitik og til andre juridiske formål, hvortil vi er forpligtede til at gemme oplysningerne. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål. Vi har indgået databehandleraftaler med alle de databehandlere vi benytter, for at sikre os at dine oplysninger behandles forsvarligt; og vi overfører ikke dine oplysninger til et land uden for EØS.

PDF download her