Vores koncept

Ingen god service uden en klar strategi og systematisk tilgang – her kan du læse om, hvordan vi arbejder for at kunne tilbyde den optimale løsning hver gang.

En løsning, der opfylder markedets krav, og som er designet efter tæt samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere. Vi tager udgangspunkt i den enkelt kundens behov, og i fællesskab findes stenene til den helt rigtige løsning.

Rådgivning

Det hele starter med rådgivning og dialog, så alle individuelle funktionalitetskrav, miljøhensyn og øvrige specifikationer defineres. Det overordnede mål er tilfredse beboere, der har lyst til at anvende vaskeriet i optimal balance med miljø og økonomi.

Betalingssystemer

Der er mange muligheder for betaling; enkle anlæg til de små vaskerier, eller kredit-baserede med internet-funktionalitet, hvor der er mulighed for at se reservation og status via internettet og se egen konto, vaskeriets åbningstider mm. Vi kan opsætte den til at modtage dankort-betaling eller betaling over netbank, mundtlig vejledning med dansk tale og på fremmedsprog.

Maskiner

Beboersammensætningen og evt. historikken er vigtige elementer at forholde sig til, når der skal vælges maskiner – størrelse, type, antal og ikke mindst indretning er alt sammen vitalt for vaskeriets økonomi, levetid og miljøpåvirkning.

Design

Når kravene er afdækket, designer og prissætter vi løsningen. Vand-, el-, aftræks- og friskluft-installationer, indretning, miljø samt økonomi kombineres med de specificerede krav for at designe den optimale løsning.Projektets omfang specificeres og præsenteres for kunden. Ved større projekter deltager projektlederen allerede i denne fase for at sikre optimal overdragelse forud for implementeringen. På denne måde sikrer vi, at projektlederen har et indgående kendskab til gensidige forventninger.

Tilvalgsmuligheder

Vi vil tage initiativ til at drøfte mulighederne for forskellige tilvalg og vurdere, om det kan bidrage positivt til brugeroplevelsen. Det kunne eksempelvis være kaffe- og sodavandsautomater, trådløst internet eller lignende. I princippet er det kun fantasien, der sætter grænser.

Sæbedosering

Automatisk sæbedosering giver mange fordele. Det kan med fordel implementeres selv i helt små fællesvaskerier. Svanemærket sæbe leveres også til doserings-anlæg.

Etablering

Projektlederen er ansvarlig for implementering og sørger for koordinering/kommunikation imellem de forskellige faggrupper og sikrer, at tidsplaner og specifikationer overholdes, så projektet leveres i henhold til kundens forventninger.

Driftshensyn

I samarbejde med kunden fastlægges hvorledes den daglige drift ønskes udført. Skal systemet automatisk rapportere driftstop og tage maskiner ud af drift? Skal ændringer (priser, tider og åbningstider) kunne foretages fra en vilkårlig pc via internettet? Hvad er kravene til status og statistik osv.?

Service

Forebyggende vedligehold er afgørende for driften i vaskeriet. Hvor ofte og hvem skal udføre det? En total serviceaftale hos Service Centralen dækker alle reparationsudgifter samt to årlige forebyggende servicebesøg. Hvis kunden selv ønsker at varetage alt det forebyggende vedligehold, bidrager vi gerne med uddannelse og instruktion. Dag-til-dag service udfører vores meget erfarne montører på alle typer maskiner med originale reservedele.

Vores strategi

Vi ønsker samarbejdspartnere og leverandører med et bredt sortiment for at begrænse antallet af partnere og derved have et tættere samarbejde med den enkelte – på den måde kan vi holde en høj standard på alle elementer.

Produkter og ydelser udvælges fra et krav om dokumenteret høj kvalitet med fokus på hensynet til miljø og ikke mindst et lavt energiforbrug.

Fleksibilitet og åbne standarder

Til gavn for konkurrencen og dermed vores kunder, foretrækker vi produkter, der baseres på ny fremtidssikret teknologi og åbne standarder. Således kan vi tilbyde åbne løsninger, der ikke fastlåser vores kunder hos en leverandør i hele løsningens levetid.

Vores samarbejdspartnere har alle stor erfaring inden for deres felt. De har organisationen, kompetencerne og ikke mindst viljen til at dele deres erfaring med os og vores kunder.

Herunder finder du vores primære samarbejdspartnere. Klik på deres logo – så kan du hente inspiration til din nye vaskeri-løsning.

God fornøjelse!

ipso-logo

partner31

partner41